Počet záznamů: 1  

Raně středověké pohřebiště Klecany I. Přínos výzkumu v r. 2005

 1. 1. 0333612 - ARU-G 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Profantová, Naďa
  Raně středověké pohřebiště Klecany I. Přínos výzkumu v r. 2005.
  [Early medieval burial ground Klecany I. Contribution of excavation in the year 2005.]
  Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Dresler, P.; Měřínský, Z.), s. 82-93. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. ISBN 978-80-210-4971-0.
  [Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno (CZ), 24.04.2006-26.04.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0232
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: burial ground * Bohemia * Early Middle Ages * Great moravian influence
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Pohřebiště v Klecanech I přineslo doklady pohřbívání příslušníků elity (bojovník, velkomoravské šperky), především ve starší fázi. V mladší fázi (2. pol. 10. stol.) hroby se zbraněmi mizí, mezi ženskými šperky převažují esovité záušnice.

  Burial ground Klecany I started in the last third of 9th century. It brings also graves of social elite in older phase (warior's grave). S-shaped lockring prevale among women jewellery during the 2nd phase (2nd half of 10th century).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178555