Počet záznamů: 1

Kompaktní zařízení pro prekoncentraci a atomizaci hydridotvorných prvků pro jejich stanovení atomovou absorpční spektrometrií

 1. 1.
  0333604 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Dědina, Jiří - Kratzer, Jan
  Kompaktní zařízení pro prekoncentraci a atomizaci hydridotvorných prvků pro jejich stanovení atomovou absorpční spektrometrií.
  [Compact preconcentration and atomization device for the determination of hydride forming elements by atomic absorption spectrometry.]
  2011. Vlastník: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 30.11.2011. Číslo patentu: 302891
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: hydride * multiatomizer * quartz capillary
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1009829&lan=cs

  Kompaktní zařízení pro prekoncentraci a atomizaci hydridotvorných prvků za účelem jejich stanovení atomovou absorpční spektrometrií. Konstrukce zařízení je založena na multiatomizátoru s modifikovaným vstupním ramenem do něhož je vložena křemenná kapilára.

  The construction of the preconcentration and atomization device is based on the modified multiatomizer. The inlet arm of the multiatomizer accomodates the quartz capillary for oxygen delivery.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178549