Počet záznamů: 1  

Exploring some of the physico-chemical properties of the LAMMER protein kinase DOA of Drosophila

 1. 1. 0333600 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Farkaš, R. - Kováčiková, M. - Liszeková, D. - Beňo, M. - Daniš, P. - Rabinow, L. - Chase, B. A. - Raška, Ivan
  Exploring some of the physico-chemical properties of the LAMMER protein kinase DOA of Drosophila.
  [Zkoumání vybraných fyzikálně-chemických vlastností Lammer protein kinázy DOA u Drosophily.]
  Fly. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 130-142 ISSN 1933-6934
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535; GA ČR(CZ) GA304/02/0342; GA ČR(CZ) GA304/04/0692
  Program:LC; GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: protein kinase structure * function * genetics
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.156, rok: 2009

  A 3-dimensional homology model of the catalytic domain of DOA, a representative LAMMER kinase, encoded by the Drosophila locus Darkener of apricot (Doa) was generated and used for functional analysis of its physical and chemical properties

  V práci je popisován 3D model katalytické domény Doa (představitel Lammer kinázy) kódované u genomu Drosophily "Darkener apricot" (Doa)pro funkční analýzu jejích fyzikálně-chemických a biologických vlastností
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178545