Počet záznamů: 1  

Organization of the amplified type I interferon gene cluster and associated chromosome regions in the interphase nucleus of human osteosarcoma cells

 1. 1. 0333597 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zeitz, M.J. - Marella, N.V. - Malyavantham, K.S. - Goetze, S. - Bode, J. - Raška, Ivan - Berezney, R.
  Organization of the amplified type I interferon gene cluster and associated chromosome regions in the interphase nucleus of human osteosarcoma cells.
  [Organizace amplifikovaného shluku interferonu typu I a přilehlých chromosomálních oblastí interfázního jádra lidských osteosarkomových buněk.]
  Chromosome Research. Roč. 17, č. 3 (2009), s. 305-319 ISSN 0967-3849
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: human osteosarcoma cells * interferon (IFN) gene cluster * chromosome territories
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 3.230, rok: 2009

  In collaboration with the University at Buffalo, we characterized the amplified interferon gene in the osteosarcoma cells and proposed the model of the amplification that has a potencial importance for the genesis of tumors

  Ve spolupráci s Univerzitou v Buffalo byla charakterizována amplifikace interferonového genu v osteosarkomových buňkách a navrhnut model amplifikace s potencionálním významem pro vznik nádorů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178542