Počet záznamů: 1

The Dynamics of Individual Nucleosomes Controls the Chromatin Condensation Pathway: Direct Atomic Force Microscopy Visualization of Variant Chromatin

 1. 1.
  0333568 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Montel, F. - Menoni, H. - Castelnovo, M. - Bednár, Jan - Dimitrov, S. - Angelov, D. - Faivre-Moskalenko, C.
  The Dynamics of Individual Nucleosomes Controls the Chromatin Condensation Pathway: Direct Atomic Force Microscopy Visualization of Variant Chromatin.
  [Dynamika jednotlivých nukleozomů kontroluje způsob kondenzace chromatinu: přímá vizualizace variantního chromatinu pomocí mikroskopie atomové síly.]
  Biophysical Journal. Roč. 97, č. 2 (2009), s. 544-553 ISSN 0006-3495
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535; GA ČR(CZ) GA304/05/2168
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: nucleosome * histon * variant
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.390, rok: 2009

  Structural studies show that chromatin segments containing variant and conventional nucleosomes folds in different way proving thus that individual nucleosmes dictates overall folding of chromatin fiber

  Strukturální studie prokázaly, že chromatinový segment obsahující variantní a konvenční nukleozomy kondenzuje odlišným způsobem a tedy, že dynamika jednotlivých nukleozomů určuje způsob skládání chromatinového vlákna
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178515