Počet záznamů: 1  

Constant current chronopotentiometric stripping of sulphated polysaccharides

 1. 1. 0333558 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Strmečki, S. - Plavšić, M. - Ćosović, B. - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Constant current chronopotentiometric stripping of sulphated polysaccharides.
  [Sulfátové polysacharidy: rozpouštěcí chronopotenciometrie konstantním proudem.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 10 (2009), s. 2032-2035 ISSN 1388-2481
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: sulphated polysaccharides * ióta-carrageenan * catalysis of hydrogen evolution
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.243, rok: 2009

  We show that electrochemically inactive molecules of polysaccharide (PS), if carrying sulphated groups (e.g. ióta-carrageenan and dextran sulphate) produce in buffered solutions two well-developed chronopotentiometric peaks HPS and H´PS (due to catalytic hydrogen evolution) at hanging mercury drop electrode. Nanomolar concentrations of ióta-carrageenan can be determined at moderate accumulation times.

  Ukázali jsme, že molekuly polysacharidů obsahující sulfátové skupiny (např. ióta-carrageenan nebo dextran sulfát) poskytují v pufrovaných roztocích na visící rtuťové kapkové elektrodě dva dobře vyvinuté chronopotenciometrické píky HPS a H´PS, jejichž příčinou je katalytické vylučování vodíku. Při nevelkých akumulačních časech lze stanovit nanomolární koncentrace ióta-carrageenanu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178507