Počet záznamů: 1  

Edge localized mode control experiments on MAST using resonant magnetic perturbations from in-vessel coils

 1. 1. 0333522 - UFP-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nardon, E. - Kirk, A. - Akers, R. - Bécoulet, M. - Cahyna, Pavel - De Temmerman, G. - Dudson, B. - Hnat, B. - Liu, Y.Q. - Martin, R. - Meyer, H. - Tamain, P. - Taylor, D. - Temple, D. - MAST, Mast.Teams.
  Edge localized mode control experiments on MAST using resonant magnetic perturbations from in-vessel coils.
  [Experimenty s kontrolou okrajových modů na MASTu rezonantními magnetickými perturbacemi z cívek uvnitř komory.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 12 (2009), s. 124010-124010 ISSN 0741-3335.
  [European-Physical-Society Conference on Plasma Physics/36th./. Sofia, 29.06.2009-03.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: tokamaks * ELM control * resonant magnetic perturbations
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009
  http://www.iop.org/EJ/article/0741-3335/51/12/124010/ppcf9_12_124010.pdf?request-id=067ebce3-6a20-45f2-8581-ba02d2d92604

  Edge localized mode (ELM) control has been investigated on MAST with a set of in-vessel coils producing n = 3 perturbations. In spite of a broad enough region where the Chirikov parameter is above 1, according to the criterion employed for the design of the ITER ELM control coils, no effect was seen on type I ELMs. The behaviour on MAST is different from that in DIII-D in this respect. The coils do have an effect, however, on Ohmic L-mode plasmas and plasmas just above the L–H transition. In the former, they induce a density pump-out, modify the turbulence characteristics and edge radial electric field and produce a strike point splitting, while in the latter they can trigger ELMs in ELM-free plasmas.

  Kontrola okrajových modů (ELM) je studována na MASTu pomocí sady cívek uvnitř komory produkujících n=3 perturbaci. Navzdory dostatečně široké oblasti kde Čirikovův parametr přesahuje 1, podle kritéria používaného pro návrh cívek na ITERu, žádný dopad na ELMy typu I nebyl pozorován. Chování na MASTu je v tomto odlišné od DIII-D. Cívky ale mají dopad na ohmická plazmata v L-modu a plazmata těsně nad L-H přechodem. V prvním případě způsobují odčerpání hustoty, mění charakteristiky turbulence a okrajové elektrické pole a produkují rozštěpení bodu kontaktu plazmatu s divertorem. Ve druhém případě mohou způsobit ELMy v plazmatu bez ELMů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178482