Počet záznamů: 1  

Electrochemistry of riboflavin-binding protein and its interaction with riboflavin

 1. 1. 0333506 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bartošík, Martin - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Electrochemistry of riboflavin-binding protein and its interaction with riboflavin.
  [Elektrochemie riboflavin-vázajícího proteinu a jeho interakce s riboflavinem.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 76, 1-2 (2009), s. 70-75 ISSN 1567-5394
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA ČR(CZ) GP202/07/P497; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mercury and carbon electrode * electrocatalytic peak H * riboflavin-protein interaction
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.652, rok: 2009

  Behaviour of riboflavin-binding protein and its interaction with riboflavin were studied using chronopotentiometric peak H. It was possible to distinguish between apoprotein (without riboflavin) and holoprotein form (with riboflavin). Subnanomolar concentrations of the protein were detected.

  Chování riboflavin-vázajícího proteinu a jeho interakce s riboflavinem byly studovány pomocí chronopotenciometrického píku H, přičemž na rtuťové elektrodě bylo možné rozlišit apoprotein (bez navázaného riboflavinu) a holoprotein (s ribovlavinem). Subnanomolární koncentrace proteinu byly citlivě detekovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178470