Počet záznamů: 1  

O „svobodné“ soukromosti pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalitě velmožské držby v přemyslovských Čechách)

 1. 1. 0333480 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žemlička, Josef
  O „svobodné“ soukromosti pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalitě velmožské držby v přemyslovských Čechách).
  [On „unencumbered appropriation“ of landed property (On the scope and quality of aristocratic possessions in Przemyslid Bohemia).]
  Český časopis historický. Roč. 107, č. 2 (2009), s. 269-308 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Bohemia * aristocracy * nobility * landed property
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je zaměřena k otázce forem velmožského pozemkového vlastnictví v době přemyslovské dynastie, zejména od 10. do 13. století.

  The study is concerning to the question of the forms of the aristocratic land property in the Czech state in the time of the reign of the Premyslid dynasty, especially in the time from 10th to the 13th Century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178448