Počet záznamů: 1  

Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii

 1. 1. 0333465 - SLU-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ulbrechtová, Helena
  Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
  [Russian poetry in the latter half of the 20th century. Reflection on the Theory, History and Philosophy.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2009. 311 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 26. ISBN 978-80-86420-32-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Russian poetry of the 20th century * Antokolsky, P. * Voznyesensky, A. * Sapgir, G. * Kushner, A.
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Monografie zpracovává významné jevy ve vývoji ruské poválečné poezie a představuje možnosti analýzy poetických děl. První kapitola přináší základní teoretický a historický kontext ruské poezie a jejího studia, druhá kapitola zpracovává etický model lyrického subjektu, reagujícího na období tzv. tání po roce 1956, i spojnice mezi avantgardou a socrealismem a paralely mezi religiózním a socrealistickým kodexem. Třetí kapitola ukazuje vývoj pluralismu v ruské poezii od tzv. estrádní poezie přes neoavantgardu až po postmodernismus. Jeho jednotlivé fáze a projevy jsou demonstrovány mj. i na srovnání poezie A. Vozněsenského a G. Sapgira. Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu tvorby jediného autora A. Kušnera a na jeho vztah k akméismu i filozofii času. Spojnice mezi kapitolami tvoří reflexe myšlenkových a filozofických systémů u analyzovaných autorů. Kniha je doplněna ruským a německým resumé a obsahuje jmenný rejstřík.

  The monograph deals with significant developments in post-war Russian poetry and presents the various ways in which poetical works. The first chapter presents the basic theoretical and historical context behind Russian poetry and its study, while the second chapter deals with the ethical model of the lyrical subject, responding to the post-1956 "thaw", the connections between the avant-garde and socialist realism and the parallels between religious and socialist realist codices. The third chapter presents the development of pluralism in Russian poetry from "vaudeville" poetry to the neo-avant-garde and postmodernism (A. Voznyesensky and G. Sapgir). The fourth chapter focuses on an analysis of the work of A. Kushner. These chapters are linked up in an analysis of the intellectual and philosophical systems of the authors under review. The book is supplemented by Russian and German abstracts and includes an index of names.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178439