Počet záznamů: 1  

Sensitization, Epileptic-Like Symptoms and Local Synchronization in Patients with Paranoid Schizophrenia

 1. 1. 0333461 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bob, P. - Paluš, Milan - Šusta, M. - Glaslová, K.
  Sensitization, Epileptic-Like Symptoms and Local Synchronization in Patients with Paranoid Schizophrenia.
  [Sensitizace, epileptické symptomy a lokální synchronizace v EEG pacientů s paranoidní schizofrenií.]
  Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. Roč. 34, č. 1 (2010), s. 143-146 ISSN 0278-5846
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M06039
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: coarse-grained information rate * EEG * limbic irritability * schizophrenia * synchronization
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.877, rok: 2010

  Recent findings indicate that changes in synchronization of neural activities underlying sensitization and kindling could be more comprehensively understood using nonlinear methods. With this aim we have examined local synchronization using novel measure of coarse-grained information rate (CIR) in 8 EEG signals recorded at different cortical areas in 44 patients with paranoid schizophrenia. The values of local synchronization that could reflect sensitization related changes in EEG activities of cortical sites were found significantly correlated with psychometric measures of epileptic-like symptoms (LSCL-33) in 7 (of 8) EEG channels (r in the range from 0.307 to 0.374, p<0.05). Results of this study provide first supportive evidence for the relationship between local synchronization measured by CIR and epileptic-like symptoms in schizophrenia.

  Stávající poznatky ukazují, že změny v synchronizaci neuronálních aktivit, které se vztahují ke kindlingu a sensitizaci mohou být lépe pochopeny prostřednictvím nelineárních metod. S tímto cílem jsme zkoumali lokální synchronizaci prostřednictvím metody CIR (coarse-grained information rate) z 8 EEG kanálů v různých kortikálních oblastech u 44 pacientů s paranoidní schizofrenií. Výsledky této studie ukazují na významný vztah mezi lokální synchronizací měřenou prostřednictvím CIR a některými symptomy podobajícími se epilepsii u těchto pacientů se schizofrenií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178435