Počet záznamů: 1  

Opportunities of development of language structures in mathematics

 1. 1. 0333445 - MU-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Roubíček, Filip
  Opportunities of development of language structures in mathematics.
  [Příležitost k rozvoji jazykových struktur v matematickém vzdělávání.]
  SEMT 09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Proceedings. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009 - (Novotná, J.; Moraová, H.), s. 220-225. ISBN 978-80-7290-398-6.
  [SEMT'09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Praha (CZ), 23.08.2009-28.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700190701; GA ČR(CZ) GA406/08/0710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: teaching of mathematics * communication * language
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  The paper deals with communication as an element of activities in mathematics classroom and differences between pupil's and teacher's mathematical language that cause educational obstacles. The use of a specific representational environment for language development in everyday teaching is illustrated.

  Článek pojednává o komunikaci jako součásti matematických aktivit a rozdílech mezi žákovým a učitelovým jazykem, které způsobují vzdělávací překážky. Ilustruje užití specifických reprezentačních prostředí pro rozvoj jazyka v běžném vyučování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178423