Počet záznamů: 1  

Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)

 1. 1. 0333440 - UGN-S 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Konečný, Pavel - Oliwkiewicz-Miklasinska, M.
  Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland).
  [Výskyt uhlí v okolí Erigava (Republika Somailand).]
  Documenta Geonica 2009. Vol. 2. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009 - (Kožušníková, A.), s. 107-112. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-72-2.
  [Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. Ostrava (CZ), 21.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: coal * geology * Republic Somaliland
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  The occurrence of Jurassic to Miocene coal in Republic Somaliland was described in literature. Some coal samples were collected in 2007 near Erigavo. On the base of palynological analysis the Jurassic age is suggested for examined coal. Content of ash of tested sample was 71,24% so that the sample is classified as a carbonaceous siltstone. The reflectance of huminite is RN = 0,33 %. Based on this data the next geological investigation was recommended. The occurrence of Jurassic to Miocene coal in Republic Somaliland was described in literature. Some coal samples were collected in 2007 near Erigavo. On the base of palynological analysis the Jurassic age is suggested for examined coal. Content of ash of tested sample was 71,24% so that the sample is classified as a carbonaceous siltstone. The reflectance of huminite is RN = 0,33 %. Based on this data the next geological investigation was recommended.

  V Republice Somaliland byly v literatuře popsány výskyty uhlí jurského až miocenního stáří. V roce 2007 byly poblíž města Erigavo odebrány vzorky uhlí. Stáří sloje odpovídá, podle výsledků palynologické analýzy, svrchní Juře. Analyzované uhlí, respektive uhelný prachovec obsahuje přes 70% popela, odraznost vitrinitu Rn je 0,33%. Na základě zjištěných dat byl doporučen další, podrobnější průzkum uhelných nalezišť v této zemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178419