Počet záznamů: 1  

Hybrid Silica-Silicone Nanocapsules Obtained in Catanionic Vesicles. Cryo-TEM Studies

 1. 1. 0333439 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kepczynski, M. - Bednár, Jan - Lewandowska, J. - Staszewska, M. - Nowakowska, M.
  Hybrid Silica-Silicone Nanocapsules Obtained in Catanionic Vesicles. Cryo-TEM Studies.
  [Hybridní silika-silikonové nanokapsle získané v katanionických vesiklech. Kryo-EM studie.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 9, č. 5 (2009), s. 3138-3143 ISSN 1533-4880
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535; GA ČR(CZ) GA304/05/2168
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: nanocapsules * electron microscopy * catanionic
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  An effective way to obtain hollow hybrid silica-silicone nanocapsules of controlled diameter is presented. Morfological characterization by cryo-electron microscopy demonstrates a formation of hollow nanocapsules suitable for targeted drug distribution

  Je prezentován efektivní způsob přípravy silika-silikonových nanočástic, které jsme prokázali ve formě dutých kapslí kryo-elektronovou mikroskopií
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178418