Počet záznamů: 1  

Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.) Karsten) forests recovering after air pollution stress impact

 1. 1. 0333422 - UEK-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vávrová, Eva - Cudlín, O. - Vavříček, D. - Cudlín, Pavel
  Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.) Karsten) forests recovering after air pollution stress impact.
  [Dynamika bylinné vegetace v horských smrčinách po odeznění vlivu imisí.]
  Plant Ecology. Roč. 205, č. 2 (2009), s. 305-321 ISSN 1385-0237
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC 141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: forest decline * norway spruce * microsite conditions * recovery * understorey layer
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 1.567, rok: 2009

  Our study focuses on the ground vegetation dynamics and its dependence on microsite conditions in declined climax mountain Norway spruce forests during the recovery period (1995–2006) following upon the considerable decrease of SO2 pollution. In this period the ground vegetation responded to the interruption of trees dying and stopped its expansion on spruce litter microsites. Retreat of both dominant grasses accompanied by the remarkable increase in cover of mosses occurred.

  Studie je zaměřena na dynamiku vegetace a vztahy podmínek mikrostanovišť v chřadnoucí horské klimaxové smrčině v období regenerace(1995-2006), způsobeném značným poklesem koncentrace SO2. V tomto období po skončení odumírání smrku ztepilého přestalo bylinné patro kolonizovat místa bez vegetace. Ústup obou dominantních trav (C. villosa, A. flexuosa) byl doprovázen významným zvýšením výskytu mechů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178407