Počet záznamů: 1

Simulation of Random 3-D Trajectories of the Toxic Plume Spreading over the Terrain

 1. 1.
  0333419 - UTIA-B 2010 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pecha, Petr - Hofman, Radek - Šmídl, Václav
  Simulation of Random 3-D Trajectories of the Toxic Plume Spreading over the Terrain.
  [Simulace 3-D trajektorií šíření toxického mraku nad terénem.]
  5th WMO Symposium on Data Assimilation. Melbourne: Australian Government, Buerau of Meteorology, 2009 - (J.D.Kepert), 194-1-194-8
  [5th WMO Symposium on Data Assimilation. Melbourne (AU), 05.10.2009-09.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/1596
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Asimilace * Model predictions * Uncertainties
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-simulation of random 3-d trajectories of the toxic plume spreading over the terrain.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-simulation of random 3-d trajectories of the toxic plume spreading over the terrain.pdf

  Prediction of the concentration distribution of toxic admixtures originally discharged into the atmosphere. Simulation of an ensemble of 3-D trajectory realizations is used for purposes of uncertainty analysis and studies of sensitivity. In the final step the random characteristics serve as input to assimilation of the model predictions with measurements incoming from terrain.

  Predikce rozložení koncentrace toxických příměsí vyvržených do atmosféry. Simulace množiny 3-D trajektorií použitých pro účely analýzy neurčitostí a studie citlivosti. V konečné fázi tyto náhodné charakteristiky jsou použity jako vstupy do asimilační procedury modelových předpovědí s měřeními přicházejícími z terénu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178405