Počet záznamů: 1  

Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata

 1. 1. 0333416 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Smolík, Filip
  Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata.
  [Psycholinguistics and Czech: some promising topics.]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 5 (2009), s. 240-251 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: psycholinguistics * sentence processing * word identification
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V české lingvistické komunitě nebyla dosud věnována přílišná pozornost psycholingvistickému výzkumu. Psycholingvistické metody ovšem mohou přispět ke zkoumání oblastí, na které se čeští lingvisté soustředí již dlouho, např. studiu aktuálního členění. Zajímavé příležitosti pro výzkum se nabízejí také v souvislosti s bohatou morfologickou strukturou češtiny. Článek demonstruje některé metody užívané při výzkumu identifikace slov u dospělých a zpracování vět u dospělých a dětí. Ukazuje, jak lze tyto metody využít při získávání teoreticky relevantních dat o češtině.

  Psycholinguistic research has not received much attention in the Czech linguistic community. However, psycholinguistic methods cold contribute to the research in areas that were traditionally strong in the Czech linguistics, such as the study of information structure (topic-focus articulation). Specific properties of Czech, such as the rich morphological system with many homonymous affixes, also provide interesting opportunities for research. The article demonstrates some methods used in research on word identification in adults and sentence processing in adults and children. It shows how these methods could be employed to provide theoretically relevant and new data about Czech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178403