Počet záznamů: 1  

Cesty k sebe. Česi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939–1943. (K česko-slovenským vzťahom a k cestám návratu československej štátnosti počas druhej svetovej vojny)

 1. 1. 0333412 - HIU-Y 2010 RIV CZ slo B - Monografie kniha jako celek
  Zudová-Lešková, Zlatica
  Cesty k sebe. Česi v československom demokratickom a komunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939–1943. (K česko-slovenským vzťahom a k cestám návratu československej štátnosti počas druhej svetovej vojny).
  [The ways towards each other. Czechs in the Czechoslovak democratic and communist resistance movement in Slovakia in 1939–1943. (The Czech–Slovak relations and the ways of return towards the Czechoslovak statehood during the Second World War).]
  Praha: Historický ústav, 2009. 349 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 24. ISBN 978-80-7286-146-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: The Second World War * the Anti-Nazi resistance movement * Czechs in Slovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Monografia o existencii československého demokratického odboja na Slovensku ako široko rezistentního subjektu, v ktorom zásadné postavenie zastávali aj Česi, ktorí sa už v rokoch 1939-1943 významne podieľali na protinacistickom odboji a aktivitách za návrat štátneho spolužitia Čechov a Slovákov.

  Monograph on the existence of the Czechoslovak democratic resistance movement in Slovakia as a broad resist entity in which an important part was also played by Czechs, who were contributing significantly in the years 1939–1943 to the resistance movement and supporting the return of the coexistence of Czechs and Slovaks in the common state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178400