Počet záznamů: 1

Lesson study - Could it work for you?

 1. 1.
  0333387 - MU-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doing, B. - Groves, S. - Macháčková, Jana
  Lesson study - Could it work for you?.
  [Lesson study - může být užitečná i pro vás?.]
  SEMT 09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Proceedings. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009 - (Novotná, J.; Moraová, H.), s. 271-272. ISBN 978-80-7290-398-6.
  [SEMT'09 - International Symposium, Elementary Maths Teaching. Praha (CZ), 23.08.2009-28.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: lesson study - research lesson * elementary level * mathematics education
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  In Japan, lesson study occurs across many curriculum areas, mainly at the elementary school level, and to a lesser extent junior secondary. Lesson study has four phases: goal setting and planning, teaching the "research lesson - enabling the lesson observation; the post-lesson discussion; and the resulting consolidation of learning, which has many far-reaching consequences. It could be said that research lesson make participants and observers think quite profoundly about specific and general aspect of teaching.

  Na základních školách v Japonsku bývá v mnoha vyučovacích předmětech organizována "lesson study". Lesson study má čtyři fáze: stanovení a plánování cíle hodiny, "výzkumnou hodinu", vyučovací hodinu, ve které je umožněno pozorování výuky, diskuzi po hodině a následné sjednocení výuky s výhledem na dlouhodobou perspektivu. Je možné říct, že tyto hodiny nutí účastníky a pozorovatele přemýšlet poměrně hluboce o specifických i obecných aspektech vyučování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178380