Počet záznamů: 1

The Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca

 1. 1.
  0333385 - FLU-F 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dvořák, Petr
  The Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca.
  [Relační logika Francisca Toleda a Petra Fonsecy.]
  Forum Philosophicum. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 87-99 ISSN 1426-1898
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: relational logic * relational syllogism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The article presents an important development in the logic of the 16th century, the analysis of relational arguments in selected authors.

  Článek představuje významný počin v logice 16. století – analýzu relačních úsudků u vybraných autorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178378