Počet záznamů: 1

Synthesis and characterization of cooper 4-carboxyphenylphosphonates

 1. 1.
  0333364 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zima, Vítězslav - Svoboda, Jan - Beneš, L. - Melánová, Klára - Trchová, Miroslava - Růžička, A.
  Synthesis and characterization of cooper 4-carboxyphenylphosphonates.
  [Syntéza a charakterizace 4-karboxyfenylfosfonátů mědi.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 182, č. 11 (2009), s. 3155-3161 ISSN 0022-4596
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0208
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: phosphonate * structure * copper
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.340, rok: 2009

  Three new copper 4-carboxyphenylphosphonates with formulae Cu(HOOCC6H4PO3)•2H2O, Cu(HOOC C6H4PO3) and Cu3(OOC C6H4PO3)2 )•3H2O were prepared and characterized by thermogravimetric analysis, X-ray diffraction analysis, energy-dispersive X-ray microanalysis and infrared spectroscopy. Cu(HOOCC6H4PO3) was prepared under hydrothermal conditions and its structure was determined by single-crystal X-ray diffraction

  Byly připraveny tři nové karboxyfenylfosfonáty mědi se vzorci Cu(HOOCC6H4PO3)•2H2O, Cu(HOOC C6H4PO3) a Cu3(OOC C6H4PO3)2 )•3H2O a charakterizovány pomocí termogravimetrické analýzy, rentgenové difrakční analýzy, energiově disperzní rentgenové mikroanalýzy a červené spektroskopie. u jednoho z nich, Cu(HOOC C6H4PO3) se pomocí hydrotermální syntézy podařilo připravit krystaly vhodné pro monokrystalovou rentgenovou difrakci, pomocí níž byla stanovena jeho struktura.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005565