Počet záznamů: 1

Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu

 1. 1.
  0333341 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu.
  [Courtly culture during the Premyslid period. A brief outline of the topic and research possibilities.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 9-43 ISSN 0862-979X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Royal Court * courtly chivalric Culture * courtly Love
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie sleduje chronologický vývoj dvorského prostředí, nástin projevů tzv. dvorské kultury až do vymření Přemyslovců (1306). V první části Panovnický dvůr v chronologickém vývoji je výchozím jako jádro panovnického dvora domácnost panovníka a jeho rodiny. Na dvoře jsou sledování rovněž služebníci, kteří zajišťovali její chod a potažmo celého dvora. Souvisle s nimi pak skupiny osob z řad světských a duchovních, které s panovníkem uskutečňovaly správu země, tj. moc soudní, výkonnou a správní. Druhá část sleduje projevy dvorské kultury a dvorské rytířské kultury především v situaci do konce 12. století a její rozkvět ve století následujícím, kdy výrazně projevovala turnaji a dvorskou epickou či lyrickou tvorbou.

  The paper monitors the chronological development of the court environment, the manifestation of the so called courtly culture up until the time when the Premyslid dynasty died out (1306). In the first part called The Royal Court in Chronological Development the study focuses on the household of the ruler and his family. Servants who ran the household and in fact the whole court were also observed. Beside them there were various secular and clerical groups of people who helped the ruler manage the country, i.e. execute the judicial, executive and administrative powers. The second part of the study monitors the manifestations of courtly culture and courtly chivalric culture namely before the end of the 12th century and its development in the following century when it was distinctly manifested by tournaments and courtly epic or lyric works.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178350