Počet záznamů: 1

K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému

 1. 1.
  0333340 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková-Malá, Dana
  K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému.
  [On the Model of the Medieval Ruling Court as a Social System.]
  Český časopis historický. Roč. 107, č. 2 (2009), s. 309-335 ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Social System * the Middle Ages * ruling Court
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je výsledkem zkoumání panovnického dvora ve středověku. Dílčí příklady postihují panovnický dvůr krále Václava II. (1283–1305). Dvůr je zde představen jako sociální systém, který se odráží v personáliích, struktuře, reprezentaci a prostoru. Rozboru jsou podrobeny terminologické pojmy familia, dvůr menší a větší a jejich užití v pramenech. Druhá část se věnuje mechanismům komunikace, kterou na dvoře zprostředkovává přízeň panovníka.

  This study is a result of research devoted to the ruling court in the Middle Ages. Individual examples portray the ruling court of King Wenceslas II. (1283–1305). Here, the court is introduced as a social system, which is reflected in individual personalities, in the structure, representation and space. Terminological terms familia, curia minor and major are analysed, as well as their use in historical sources. The second part is devoted to the mechanisms of communication, which the ruler’s favours mediate at court.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178349