Počet záznamů: 1

Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu

 1. 1.
  0333338 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáčková-Malá, Dana
  Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu.
  [The courtly Ceremony, Rituals and Communication in coeval Context.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, Suppl. 3 (2009), s. 33-57 ISSN 0862-979X.
  [Dvory a rezidence ve středověku III. Praha, 04.02.2009-05.02.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Ceremony * Ritual * Royal Court
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se věnuje komunikaci / chování na panovnickém dvoře. Sleduje ji na příkladu pojetí dvorského ceremoniálu a rituálu v dobovém kontextu, tedy ve smyslu výpovědních možností dochovaných pramenů. Z hlediska sémantiky rozebírá oba termíny dvorský ceremoniál i rituál jako termíny novodobé, které neodpovídají řeči středověkých pramenů.

  This paper focuses on communication, or behaviour, of the society of the rulers´ courts. The author studies it on the example of the notion of courtly ceremonies and rituals in coeval contexts, in the sense of information limits of surviving sources. From the semantic viewpoint, she analyzes both terms – courtly ceremony, and ritual – as postmedieval notions which do not correspond to the language of medieval sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178347