Počet záznamů: 1

Relation between shakedown and shape memory of metallic materials considering their mesoscale and atomic scale substructures

 1. 1.
  0333337 - UTAM-F 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kafka, Vratislav - Vokoun, David
  Relation between shakedown and shape memory of metallic materials considering their mesoscale and atomic scale substructures.
  [Vztah mezi jevem shalekown a tvarovou pamětí u kovových materiálů při uvažování příslušných substruktur na mezoskopické a atomové úrovni.]
  Archives of Mechanics. Roč. 61, č. 6 (2009), s. 445-458 ISSN 0373-2029
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/2101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: shakedown * shape memory * mesomechanics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.306, rok: 2009

  Shakedown (SD) and shape memory (SM) – generally looked upon as two different phenomena – are shown to have close relations from the point of view of their mechanisms if considering the respective mesoscale processes on the one hand and the atomic scale processes on the other hand.

  Je demonstrováno, že shakedown (SD) a tvarová paměť (TP) - obecně chápány jako dva různé jevy - mají blízký vztah z hlediska jejich mechanismu, jestliže uvažujeme příslušné procesy jednak na mezoúrovni, jednak na atomové úrovni.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005564