Počet záznamů: 1

Spectral properties and dynamic characteristics of aerostatic bearings

 1. 1.
  0333330 - UT-L 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozánek, Jan - Půst, Ladislav
  Spectral properties and dynamic characteristics of aerostatic bearings.
  [Spektální vlastnosti a dynamické charakteristiky aerostatických ložisek.]
  Dynamical Systems - Theory and Applications (Proceedings). Lodž: Department of Automatics and Biomechanics, 2009 - (Awrejcewicz, J.; Kažmierczak, M.; Olejnik, P.; Mrozowski, J.), s. 451-458. ISBN 978-83-929120-4-0.
  [Dynamical Systems - Theory and Applications /10./. Lodž (PL), 07.12.2009-10.12.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerostatic bearings * dynamic experiment * identification
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Modified Rotor Kit Bently Nevada was used for measurements of linear dynamic characteristics of new developed aerostatic bearings. Model was identified with the help of harmonic force excitation independently from the speed of journal rotation. The stiffness and damping matrices were identified for different air inlet pressure.

  Na modifikovaném rotorovém stendu Bently Nevada byly měřeny lineární dynamické charakteristiky projektovaných aerostatických ložisek. Matematický model byl identifikován pomocí harmonického silového buzení nezávislého na otáčkách rotoru. Tuhostní a tlumící matice byly identifikovány pro různé hladiny tlaku v ložisku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178342