Počet záznamů: 1

Specifické rysy hospodářského nacionalismu v multinacionální střední Evropě – případ českých zemí

 1. 1.
  0333325 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hájek, Jan - Kubů, E.
  Specifické rysy hospodářského nacionalismu v multinacionální střední Evropě – případ českých zemí.
  [The Specific Features of Economic Nationalism in Multinational Central Europe – Case of Czech Lands.]
  O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém hospodářském nacionalismu v českých zemích. Praha: Karolinum, 2009 - (Hájek, J.; Jančík, D.; Kubů, E.), s. 13-30. Acta Universtitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica, 59. ISBN 978-80-246-1391-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Czech Lands * Economic Nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie přináší nové pohledy na problematiku ekonomického nacionalismu ve střední Evropě a na základě nových prací českých historiků upřesňuje a specifikuje některé projevy tohoto jevu v různých oblastech historického vývoje českých zemí.

  Study brings new views of problem of economic nationalism in central Europe and on the base of new works of Czech historians clarifies and specifies some features of this phenomenon in different spheres of historical development of Czech Lands.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178337