Počet záznamů: 1

Obchodní činnost předlitavské poštovní spořitelny a projevy českého ekonomického nacionalismu

 1. 1.
  0333324 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hájek, Jan
  Obchodní činnost předlitavské poštovní spořitelny a projevy českého ekonomického nacionalismu.
  [Commercial Activities of Cisleithanian Post Savings Bank and the Manifestations of Czech Economic Nationalism.]
  O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém hospodářském nacionalismu v českých zemích. Praha: Karolinum, 2009 - (Hájek, J.; Jančík, D.; Kubů, E.), s. 155-165. Acta Universtitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica, 59. ISBN 978-80-246-1391-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Cisleithanian Post Savings Bank * Czech Economic Nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie shrnuje hlavní typy obchodní činnosti poštovní spořitelny v Předlitavsku a analyzuje některé projevy ekonomického nacionalismu v postojích Čechů k této instituci.

  Study resumed main types of commercial activities of post savings bank in Cisleithania and analyzes some symptoms of economic nationalism in the approach of the Czechs to this institution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178336