Počet záznamů: 1

Word Order and Case Inflection in Czech: On-line Sentence Comprehension in Children and Adults

 1. 1.
  0333307 - PSU-E 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lukavský, Jiří - Smolík, Filip
  Word Order and Case Inflection in Czech: On-line Sentence Comprehension in Children and Adults.
  [Slovosled a pádové koncovky v češtině: porozumění větám v reálném času u dětí a dospělých.]
  Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, Texas: Cognitive Science Society, 2009, s. 1358-1363. ISBN 978-0-9768318-5-3.
  [Annual Conference of the Cognitive Science Society /31./. Amsterodam (NL), 29.07.2009-01.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: language acquisition * case * word order
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2009/papers/302/paper302.pdf http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2009/papers/302/paper302.pdf

  An experiment examined the role of word order and case inflection in the interpretation of Czech transitive sentences by children and adults. Participants listened to simple transitive sentences while watching picture pairs with the same characters performing the same action, but with the opposite assignment of the subject and object roles. Sentences varied in word order (SVO, OVS), and in whether the initial noun was case-ambiguous or not. Word order and case inflection appear to have only weak, if any, immediate influence on 3-year-olds sentence interpretation. The performance in 5-year-olds revealed sensitivity to both word order and inflection, similar to the performance of adults. However, 5-year-olds appear to be driven by word order more than adults. Surprisingly, processing of OVS sentences in adults was not different from SVO sentences as long as the initial noun was unambiguously inflected for case.

  V experimentu jsme se zabývali rolí slovosledu a pádových koncovek v interpretaci českých tranzitivních vět u dětí a dospělých. Zkoumané osoby při experimentu slyšely jednoduché tranzitivní věty a současně sledovaly dvojici obrázků, kde stejné postavy prováděly určitou akci, ale lišily se rolí objektu a subjektu. Věty se lišily slovosledem (SVO, OVS) a přítomností víceznačného podstatného jména na první pozici.U tříletých dětí měl slovosled i pádové koncovky jen velmi malý vliv. U pětiletých jsme již pozorovali podobný vliv slovosledu a koncovek jako u dospělých, ale zdá se, že u pětiletých je vliv slovosledu výraznější. Překvapivě se nelišilo zpracování OVS a SVO vět u dospělých u vět, kde první slovo mělo jednoznačnou pádovou koncovku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178328