Počet záznamů: 1

Přehled metod pro lokální vyhledávání kontaktu

 1. 1.
  0333296 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kopačka, Ján - Gabriel, Dušan - Plešek, Jiří
  Přehled metod pro lokální vyhledávání kontaktu.
  [Review of methods for local contact search.]
  Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: VUT, 2009 - (Petruška, J.; Návrat, J.), s. 47-58. ISBN 978-80-214-3996-2.
  [Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno (CZ), 26.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/1471; GA ČR(CZ) GA101/09/1630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: contact algorithm * normal vector * optimization methods
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  Lokální vyhledávání kontaktu je procedura kontaktního algoritmu sloužící k výpočtu vektoru penetrace mezi tzv. master a slave segmenty kontaktních ploch. Existuje několik technik jak toho docílit. V této práci je zmíněný problém řešen minimalizací funkce vzdálenosti mezi master segmentem a integračním bodem slave segmentu. Pro kvadratické isoparametrické prvky tato formulace vede na soustavu dvou nelineárních rovnic. K jejich řešení bylo použito několik metod (Newtonova-Raphsonova metoda, metoda projekce nejmenších čtverců, metoda největšího spádu, Broydenova metoda, BFGS metoda, DFP metoda a simplexová metoda), jejichž efektivita je v závěru porovnána.

  The local contact search is a numerical procedure of a contact algorithm which is used for computing of a penetration vector between so-called master and slave segments of contact surfaces. There are several approaches. In this paper the minimum distance problem between the master segment and the integration point of the slave segment is used. For quadrilateral elements this approach leads to the system of two nonlinear equations. For its solution several methods was tested (Newton-Raphson method, least square projection, method of steepest descent, Broyden's method, BFGS method, DFP method and simplex method) and efficiency was compared.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178322