Počet záznamů: 1

Role of the Template Molecular Structure on the PhotoelectrochemicalFunctionality of the Sol–Gel Titania Thin Films

 1. 1.
  0333295 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Morozová, Magdalena - Klusoň, Petr - Krýsa, J. - Zlámal, M. - Šolcová, Olga - Kment, Štěpán - Steck, T.
  Role of the Template Molecular Structure on the PhotoelectrochemicalFunctionality of the Sol–Gel Titania Thin Films.
  [Vliv molekulové struktury templátů na fotoelektrochemickou funkčnost tenkých sol-gelových vrstev TiO2.]
  Journal of Sol-Gel Science and Technology. Roč. 52, č. 3 (2009), s. 398-407 ISSN 0928-0707
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: titanium dixode * sol-gel * photo-induced electrochemical functionality
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.393, rok: 2009

  Molecular templating in the sol–gel process represents a unique approach in production of uniform particles efficient as parts of sensors and other electrochemical devices. Major focus of this work was to produce a series of TiO2 thin films under otherwise constant conditions, but varying the molecular structure of the templates, and then relate these structural differences with electrochemical characteristics of the layers. This knowledge might be of practical importance in the design of optimised films for photo-responding sensors.

  Molekulární templáty v sol-gel procesu představují jedinečnou možnost přípravy uniformních částic. Tato práce byla změřena na přípravu série tenkých vrstev TiO2 za použití stukturně odlišných templátů a na následnou charakterizaci takto připravených vrstev pomocí elektrochemických měření. Strukturní rozdíly použitých templátů mohou mít vliv na strukturní i elektrochemické vlastnosti vrstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178321