Počet záznamů: 1

Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe

 1. 1.
  0333286 - BC-A 2010 RIV FI eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Lukáš - Schlaghamerský, J. - Bořucký, J. - Hauck, D. - Helešic, J.
  Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe.
  [Šíření ohroženého brouka: tesařík alpský osidluje nová stanoviště.]
  Entomologica Fennica. Roč. 20, č. 3 (2009), s. 200-206 ISSN 0785-8760
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600960705; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Rosalia alpina
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.377, rok: 2009

  Rosalia alpina is an endangered and strictly protected icon of saproxylic biodiversity throughout its range. Despite its popularity, information on its habitats and host-plants is insufficient, which may compromise the adoption of suitable conservation strategies. R. alpina has been considered as montane and associated with beech in central Europe, whereas in southern Europe R. alpina has often been reported from lowlands and its host spectrum is broader. We present evidence of an elm-feeding population of R. alpina occurring in a lowland (beech-free) forest in the Czech Republic. This plus other information available suggest, that R. alpina spreads into central European lowland forests along large rivers, and that spectra of hosts and habitats exploited by R. alpina in Central Europe are wider than generally thought.

  Dostupné informace naznačují, že R. alpina se šíří do střední Evropy lužních lesů podél velkých řek, a že spektra hostitelů a stanovišť využíváné R. alpinou ve střední Evropě jsou větší než se obvykle domníváme.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178315