Počet záznamů: 1

Libovolný okamžik. K užití fotografické sekvence a série v současném českém umění

 1. 1.
  0333285 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Císař, Karel
  Libovolný okamžik. K užití fotografické sekvence a série v současném českém umění.
  [Any-instant-whatever, On the use of photographic sequences and series in contemporary Czech Art.]
  Bulletin Moravské galerie v Brně. Roč. 65, č. 65 (2009), s. 108-115 ISSN 0231-5793
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: photography * conceptual art * series * sequence
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text uvádí do souvislosti práce českých umělců, kteří ve svém díle systematicky polemizují s fotografií řízenou "rozhodujícím momentem" a na místo toho se přiklánějí k "libovolnému okamžiku".

  The text contextualizes works of Czech artists who systematically challenge the notion of photography controlled by the "decisive moment" and instead are inclined towards "any instant whatever".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178314