Počet záznamů: 1

Od desintegrace střední Evropy po první světové válce ke snahám o opětné sblížení v druhé polovině dvacátých let 20. století

 1. 1.
  0333270 - HIU-Y 2010 RIV DE cze M - Část monografie knihy
  Lacina, Vlastislav - Hájek, Jan
  Od desintegrace střední Evropy po první světové válce ke snahám o opětné sblížení v druhé polovině dvacátých let 20. století.
  [From Disintegration of Central Europe after World War the 1st to the Attempts for Repeard Rapprochement in the second Half of the 20th Century.]
  Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität.. München: Martin Meidenbauer, 2009 - (Rossová, M.), s. 159-167. ISBN 978-3-89975-163-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Central Europe * Economic Disintegration and Re-integration 1918-1930
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se zabývá průběhem ekonomické desintegrace střední Evropy po r. 1918 a analyzuje snahy o její novou integraci, uskutečňované především politickými a ekonomickými kruhy meziválečného Československa.

  The paper deal with process of economic disintegration of central Europe after 1918 and analyzes attempts for its new integration, realizing by political and economical circles of interwar Czechoslovakia above all.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178301