Počet záznamů: 1

Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století

 1. 1.
  0333267 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havelka, Miloš
  Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století.
  [On Two Tendencies of the Process of Secularisation in the 19th and 20th Centuries.]
  Lidé města. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 441-462 ISSN 1212-8112
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Secularization * disenchantment-of-the-world * sociology of religion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Studie zdůrazňuje dvojznačnost konceptu sekularizace v moderních společenských vědách a navrhuje diferenciaci uvedeného procesu.

  The study emphasises the ambiguity of the concept of secularisation in modern social sciences and suggests a differentiation of the processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178298