Počet záznamů: 1

Cognitive deficits in the euthymic phase of unipolar depression

 1. 1.
  0333261 - PSU-E 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Preiss, M. - Kučerová, H. - Lukavský, Jiří - Štěpánková, H. - Šóš, P. - Kawaciuková, R.
  Cognitive deficits in the euthymic phase of unipolar depression.
  [Kognitivní deficity v euthymické fázi unipolární deprese.]
  Psychiatry Research. Roč. 169, č. 3 (2009), s. 235-239 ISSN 0165-1781
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: major depressive episode * remission * cognitive function
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 2.373, rok: 2009

  Although neuropsychological deficits have been reported in patients with major depressive disorder (MDD) during an acute episode, relatively little is known about the persistence of these deficits in remission. This study investigated the performance of attention, executive function and verbal memory during remission from unipolar depressive episodes. We used a well-defined outpatient sample, consisting of medicated and unmedicated patients, with a history of MDD. Ninety-seven subjects with MDD in remission ranging from young to old were compared with 97 healthy control subjects. Both samples were balanced for age, gender, and education levels. The Auditory Verbal Learning Test (AVLT) and the Trail Making Test (TMT) were used. Patients with remitted MDD, in comparison with controls, were impaired on tasks of attention, executive function and verbal memory. The individual level of depressive symptoms was not related to the cognitive performance.

  Ačkoliv jsou neuropsychologické deficity často zmiňovány v souvislosti s akutní epizodou deprese, o trvalosti těchto deficitů během remise se ví relativně málo. V této studii jsme zkoumali pozornost, exekutivní funkce a verbální paměť během remise pacientů s unipolární depresí. Srovnávali jsme 97 pacientů různého věku s 97 kontrolami vybranými podle věku, pohlaví a vzdělání. Zjistili jsme, že i během remise byl zasažen výkon pacientů v oblastech pozornosti, exekutivních funkcí a verbální paměti. Individuální míra depresivních symptomů neměla na kognitivní výkon vliv.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178292