Počet záznamů: 1

Space-variant deblurring using one blurred and one underexposed image

 1. 1.
  0333259 - UTIA-B 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šorel, Michal - Šroubek, Filip
  Space-variant deblurring using one blurred and one underexposed image.
  [Odstraňování proměnného rozmazání pomocí rozmazaného a podexponovaného snímku.]
  Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Image Processing ICIP 2009. Cairo: IEEE, 2009, s. 157-160. ISBN 978-1-4244-5655-0. ISSN 1522-4880.
  [2009 IEEE 16th International Conference on Image Processing ICIP 2009. Cairo (EG), 07.11.2009-10.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/1593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: space-variant blind deconvolution * long/short exposure
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/sroubek-space-variant deblurring using one blurred and one underexposed image.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/sroubek-space-variant deblurring using one blurred and one underexposed image.pdf

  We perform space-variant blind deconvolution using one blurred image and one underexposed noisy image.

  Slepá dekonvoluce obrázku s prostorově proměnnou maskou s využitím jednoho podexponovaného obrázku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178290