Počet záznamů: 1

NLTE models of line-driven stellar winds III. Influence of X-ray radiation on wind structure of O stars

 1. 1.
  0333237 - ASU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Krtička, J. - Kubát, Jiří
  NLTE models of line-driven stellar winds III. Influence of X-ray radiation on wind structure of O stars.
  [NLTE modely zářením urychlovaných hvězdných větrů III. Vliv rentgenového záření na strukturu větru OB hvězd.]
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Roč. 394, č. 4 (2009), s. 2065-2079 ISSN 0035-8711
  Grant CEP: GA ČR GA205/08/0003; GA AV ČR KJB301630501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: hydrodynamics * early-type stars * mass-loss stars
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 5.103, rok: 2009

  We study the influence of X rays on the wind structure of selected O stars. For this purpose we use our non local thermodynamic equilibrium (NLTE) wind code with inclusion of additional artificial source of X rays, assumed to originate in the wind shocks. We show that the influence of shock X ray emission on wind mass loss rate is relatively small.

  Studujeme vliv rentgenového záření na strukturu větru vybraných O hvězd. Za tímto účelem používáme vlastní NLTE modely se započtením přidaného zdroje rentgenového záření, který vzniká v rázových vlnách ve větru. Ukazujeme, že rentgenové záření neovlivňuje rychlost ztráty hmoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178277