Počet záznamů: 1

Smrt jako konec, nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život

 1. 1.
  0333235 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nešporová, Olga
  Smrt jako konec, nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život.
  [Death as an End or as a Beginning? On (Not) Believing in the Afterlife.]
  Lidé města. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 463-491 ISSN 1212-8112
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Secularization * disenchantment-of-the-world * sociology of religion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek popisuje rozšířenost víry v posmrtný život v současné české společnosti na základě dat z mezinárodního výzkumu ISSP zaměřeného na náboženství (1998 a 2008), doplněných o výsledky kvalitativního výzkumu charakteru představ o posmrtném životě.

  The article overviews the spreading of faith in the afterlife in contemporary Czech society while using data from the international ISSP research focused on religion (1998 and 2008), complemented by qualitative research results on the character of ideas of the afterlife.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178275