Počet záznamů: 1

Non-stationary Motion of a Thin Orthotropic Plate under Impulse Loading

 1. 1.
  0333228 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Valeš, František - Červ, Jan - Volek, J.
  Non-stationary Motion of a Thin Orthotropic Plate under Impulse Loading.
  [Nestacionární pohyb tenké ortotropní desky zatížené impulsní silou.]
  Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009 - (Laš, V.; Zemčík, R.), s. 42-49. ISBN 978-80-7043-782-7.
  [Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009. Břasy-Darová (CZ), 12.03. 2009-13.03.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760611; GA ČR(CZ) GA101/07/0946
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: thin elastic plate * orthotropic material * nonstationary motion
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Analytical solutions based on Flügge and Mindlin approximations of a thin elastic orthotropic plate under transverse impulse loading are discussed in the paper. The results in the form of displacements and velocities are compared with those obtained by 3D finite element solutions. Dispersion behaviour of the Mindlin approximation is studied as well. It was found out that there are always three different dispersion curves for any arbitrary direction of propagation.

  V práci jsou diskutována analytická řešení založená na Flüggeho a Mindlinově aproximaci tenké ortotropní elastické desky zatížené impulsní silou. Získané výsledky ve formě posuvů a rychlostí jsou porovnávány s 3D konečnoprvkovým řešením. Zvlášť jsou studovány dispersní vlastnosti Mindlinova modelu. Bylo zjištěno, že pro každý směr šíření rozruchu dostáváme tři obecně různé dispersní křivky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178269