Počet záznamů: 1

Support Effect in Hydrodesulfurization of Thiophene over Rhodium Sulfide

 1. 1.
  0333220 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaluža, Luděk - Vít, Zdeněk - Zdražil, Miroslav
  Support Effect in Hydrodesulfurization of Thiophene over Rhodium Sulfide.
  [Vliv nosiče na hydrodesulfurizaci thiofenu na sulfidu rhodia.]
  Program Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i, 2009, s. 74-75. ISBN 978-80-87351-04-8.
  [Symposium on Catalysis /41./. Prague (CZ), 02.11.2009-03.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/0751
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrodesulfurization * rhodium sulfide * support effect
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The study of support effect on activity of deposited rhodium sulfide in hydrodesulfurization of thiophene shown that structural and textural properties of oxidic supports (e.g. Al2O3) influenced the resulting activity significantly. Nevertheless, activated carbon supported species overreached the activities of all oxide supported counterpats more then 4-fold.

  Studie vlivu nosiče na aktivitu naneseného sulfidu rhodia při hydordesulfurizaci thiofenu ukázala, že stukturní a texturní vlastnosti oxidických nosičů (např. Al2O3) značně ovlivňovaly výslednou aktivitu. Nicméně, rhodium nanesené na aktivovaném uhlí překonalo aktivity všech vzorků na oxidických nosičích více než 4 krát.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178262