Počet záznamů: 1

Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní Evropě

 1. 1.
  0333217 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dohnal, Martin
  Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní Evropě.
  [Village and Landscape Arrangement in Medieval and Early Modern Northern Europe.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 3 (2009), s. 279-308 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: villages * historical geography * Scandinavia * middle ages * land settlement * landscape
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek je zaměřen na popis normového rozvržení plužiny resp. kulturní krajiny středověkých vesnic ve Skandinávii (systém je označován ne zcela přesně jako solskifte. Tento systém se vyskytuje mj. u vesnic návesního a řádkového půdorysu s traťovou plužinou. Každý hospodář pak měl záhony přidělené tak, že jejich umístění odpovídalo pořadí usedlostí ve vsi a pravidelné sekvence držby v plužině byly uspořádány ve směru, v jakém putuje přes den slunce přes oblohu. Šíře dvorových parcel odpovídala daňovému zatížení jednotlivých usedlostí. Recentní výzkumy v České republice naznačují uplatňování podobných systémů rozvržení vsí a plužiny, což je zejména případ vesnice Nová Lhota (okr. Hodonín) založené pravděpodobně v 1. polovině 16. století. Uspořádání plužiny zde odráží sekvenci dvorových parcel v intravilánu.

  The paper is aimed at regulated medieval settlements in Scandinavia (named mostly, although not always correctly solskifte). These systems comprehend green villages and row villages as well as regular chessboard-like field arrangements. In these systems each farmer had strips in each furlong. The location of his strip within the furlong was constant in relation to that of other farmers and was determined according to the sequence of houses in the village, counting with reference to the apparent course of the sun across the sky and beginning mostly in the south and east. Widths of the house plots were proportional to fiscal assessment of their farmsteads. Recent research in the Czech Republic revealed signs of applying similar planning principles. This is especially the case of the village of Nová Lhota (Hodonín district), founded probably in the first half of the 16th century. Ordering of field strips mirror here the sequence of house plots in the village.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178259