Počet záznamů: 1

Multi-(K)over-bar hypernuclei

 1. 1.
  0333209 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gazda, D. - Friedman, E. - Gal, A. - Mareš, Jiří
  Multi-(K)over-bar hypernuclei.
  [Multi-antikaonová hyperjádra.]
  Physical Review. C. Roč. 80, č. 3 (2009), 035205/1-035205/8 ISSN 0556-2813
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: MEAN-FIELD THEORY * IN-FLIGHT K * BOUND-STATES
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 3.477, rok: 2009

  Relativistic mean-field calculations of multi-(K) over bar hypernuclei are performed by adding K- mesons to particle-stable configurations of nucleons, Lambda and Xi hyperons. For a given hypernuclear core, the calculated (K) over bar separation energy B ((K)) over bar saturates with the number of (K) over bar mesons for more than roughly 10 mesons, with B ((K)) over bar bounded from above by 200 MeV. The associated baryonic densities saturate at values 2-3 times nuclear-matter density within a small region where the (K) over bar -meson densities peak, similarly to what was found for multi-(K) over bar nuclei. The calculations demonstrate that particle-stable multistrange {N, Lambda, Xi} configurations are stable against strong-interaction conversions Lambda -> N (K) over bar and Xi -> N (K) over bar(K) over bar, confirming and strengthening the conclusion that kaon condensation is unlikely to occur in strong-interaction self-bound strange hadronic matter.

  Relativistické výpočty multi-anti-K hyperjader byly prováděny metodou středního pole, přidáním K-mesonů k částicově stabilním konfiguracím nukleonů, Lambda a Xi hyperonů. Pro dané jadérko hyperjádra se spočtené separační energie antikoanu B(K) saturují vzhledem k počtu anti-K mesonů zhruba od 10 mesonů. Baryonová hustota sse saturuje na hodnotách 2-3 krát větších než běžná jaderná materie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178253