Počet záznamů: 1

Improved Pulse Sequences for Measurement of Small Long-Range Couplings between Heteronuclei (29Si-13C) at Natural Abundance

 1. 1.
  0333185 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Blechta, Vratislav - Schraml, Jan
  Improved Pulse Sequences for Measurement of Small Long-Range Couplings between Heteronuclei (29Si-13C) at Natural Abundance.
  [Vylepšené pulsní sekvence pro měření malých long-range couplingu mezi heterojádry (29Si-13C) v přirozeném zastoupení.]
  Magnetic Resonance in Chemistry. Roč. 47, č. 6 (2009), s. 511-514 ISSN 0749-1581
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720706; GA ČR GA203/06/0738
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: long-range Si * 13 NMR * 29Si NMR
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.612, rok: 2009

  The gradient pulse sequences for measurement of small long-range couplings between heteronuclei (29Si-13C) in natural abundance reported to date (INEPT-(Si,C)gCOSY and INEPT-(Si,C,Si)HMQC) suffer from significant signal loss when these nuclei (29Si, 13C) are coupled through one-bond couplings to protons. New versions of these sequences eliminate this negative effect completely. The beneficial effects on the quality of the spectra are demonstrated.

  Doposud publikované gradientové pulsní sekvence pro měření malých lomg-range couplingu mezi heterojádry (29Si-13C)(INEPT-(Si,C)gCOSY a INEPT-(Si,C,Si)HMQC) trpí značným poklesem intenzity signálu, pokud jsou měřená jádra (29Si,13C)couplována jednovaznými couplingy k vodíku. Tento efekt může být zcela eliminován použitím negradientové verse (INEPT-(Si,C)COSY) anebo vypnutím decouplingu během gradientových pulsů (modifikovana INEPT-(Si,C,Si)gHMQC sekvence). Na příkladech je ukázán pozitivní vliv obou přístupů na kvalitu spekter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178237