Počet záznamů: 1

Naši Němci, cizí Němci a Židé

 1. 1.
  0333159 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Žemlička, Josef
  Naši Němci, cizí Němci a Židé.
  [Our Germans, other Germans und Jews.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), s. 497-507. ISBN 978-80-7106-352-0
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900090502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * Germans * Jews * Premyslid Dynasty
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text Josefa Žemličky je soustředěn na problém národnostní a etnické skladby české společnosti v době vlády přemyslovské dynastie, od 10. do začátku 14. století.

  The text is concerning to the problem of the national and ethnic structure of the Czech society in the time of Premyslid dynasty, from 10th to the beginning of 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178218