Počet záznamů: 1

Funkcionální typ racionality G. Frega

 1. 1.
  0333154 - FLU-F 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Nosek, Jiří
  Funkcionální typ racionality G. Frega.
  [G. Frege's functional type of rationality.]
  Ozvěny Frégovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009 - (Sousedík, P.), s. 50-56. ISBN 978-80-969770-4-8
  Grant CEP: GA ČR GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: function * logic * rationality
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Jádro Fregova funkcionálního typu racionality tvoří jedno-mnohoznačný vztah mezi nasyceností a nenasyceností, který má za své modely logickou a matematickou funkci. Z tohoto jádra mohou být odvozeny další modely funkcionální racionality, např. architektonický, hudební, literární apod., pokud zachovávají úplnost tohoto jedno-mnohoznačného vztahu.

  The core of Frege's functional type of rationality is seen in one-many relationships between saturation and unsaturatedness having for its model logical or mathematical function. From that can be derived other models of functional rationality: architectonical, musical, literature etc. ones if they keep completeness of the one-many relationships.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178214