Počet záznamů: 1

Scientific and technical challenges in remote sensing of plant canopy reflectance and fluorescence

 1. 1.
  0333147 - UEK-B 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Malenovský, Z. - Mishra, Kumud - Zemek, František - Rascher, U. - Nedbal, Ladislav
  Scientific and technical challenges in remote sensing of plant canopy reflectance and fluorescence.
  [Vědecký a technický pokrok DPZ v hodnocení reflektance a fluorescence vegetace.]
  Journal of Experimental Botany. Roč. 10, č. 60 (2009), s. 2987-3004 ISSN 0022-0957
  Grant CEP: GA MZe QH92034; GA MŠk OC09001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Chlorophyll fluorescence * optical remote sensing * photosynthesis dynamics * reflectance
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 4.271, rok: 2009

  State-of-the-art optical remote sensing of vegetation canopies is reviewed here to stimulate support from laboratory and field plant research. This overview of recent satellite spectral sensors and the methods used to retrieve remotely quantitative biophysical and biochemical characteristics of vegetation canopies shows that there have been substantial advances in optical remote sensing over the past few decades. Nevertheless, adaptation and transfer of currently available fluorometric methods aboard air- and space-borne platforms can help to eliminate errors and uncertainties in recent remote sensing data interpretation. Remotely sensed plant fluorescence signals have the potential to facilitate a better understanding of vegetation photosynthetic dynamics and primary production on a large scale. The review summarizes several scientific challenges that still need to be resolved to achieve operational fluorescence based remote sensing approaches.

  Článek prezentuje aktuální stav optického DPZ v hodnocení vegetace za účelem stimulace větší propojenosti laboratorního a terénního výzkumu. Přehled aktuálních sensorů DPZ a metod použivaných ke kvantitativnímu hodnocení biofyzikálních a biochemických vlastností vegetace ukazuje na velký pokrok v této oblasti v uplynulých desetiletích. I přesto ale zůstává nevyužit potenciál fluorescenčních metod k hodnocení vegetace a jejich přenos na úroveň letecké a satelitní platformy. Je zde uveden přehled těchto metod tak, jak jsou v současnosti používány v laboratorních a polních podmínkách a objasněno, jak může přenesení měření vegetační fluorescence na úroveň DPZ přispět k pochopení dynamiky fotosyntézy vegetace ve větším prostorovém měřítku. Zároveň jsou naznačeny kroky nutné k tomu, aby měření vegetační fluorescence mohlo stát součástí technik DPZ
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178210