Počet záznamů: 1

Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management regimes. Agriculture

 1. 1.
  0333146 - UEK-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mašková, Z. - Doležal, J. - Květ, Jan - Zemek, František
  Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management regimes. Agriculture.
  [Dlouhodobé fungování druhově bohaté horské louky při rozdílném obhospodařování.]
  Agriculture, Ecosystems and Environment. Roč. 12, č. 132 (2009), s. 192-202 ISSN 0167-8809
  Grant CEP: GA MZe QH92034
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Šumava National Park and Biosphere Reserve * grassland management * plant biomass
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.130, rok: 2009

  The aim of this study is to assess the effect of different management practices on mountain meadow plant biomass, species richness and diversity.We applied three treatments (mowing,mulching,abandonment)to a mountain meadow.The aboveground biomass was significantly highest in the fallow treatment and lowest in the mown one, the belowground biomass was the lowest in the fallow treatment and the highest in the mown one.The treatments significantly affected the plant species diversity and shifts of dominance among certain species were observed.Decrease of the species richness was observed in the fallow plot, while slightly lowered Shannon diversity and evenness were observed in the mown plot.If regular mowing of mountain meadows is not feasible for economic or technical reasons,mulching can represent an economically advantageous alternative.It will temporarily check the successional changes that sooner or later occur in meadows left fallow.

  Cílem bylo zjistit vliv různých způsobů obhospodařování na rostlinnou biomasu, druhovou pestrost a diverzitu na horské louce.Desetiletý pokus probíhal na Šumavě (1150-1170 m.n.m.).Uplatnili jsme tři způsoby obhospodařování: kosení 1x ročně, mulčování 1x ročně a ponechání louky ladem.Nadzemní biomasa byla průkazně největší a podzemní biomasa nejmenší na louce ponechané ladem.Nejmenší nadzemní biomasa a největší podzemní biomasa byly naopak na louce kosené.Srovnávané způsoby obhospodařování se lišily svým vlivem na druhovou diverzitu;zaznamenali jsme též přesuny dominance mezi některými druhy.Na ladem ležící louce poklesla druhová pestrost, zatímco na kosené louce poněkud poklesly druhová diverzita a vyrovnanost porostu.Závěr: Nelze-li z ekonomických nebo technických důvodů horské louky kosit, jejich mulčování může být ekonomicky výhodnou alternativou.Dočasně zabrání sukcesím změnám, jež nastávají na loukách ponechaných ladem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178209