Počet záznamů: 1

Strach ze zesměšnění: Česká a slovenská verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie

 1. 1.
  0333141 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hřebíčková, Martina - Ficková, E. - Klementová, M. - Ruch, W. - Proyer, R.T.
  Strach ze zesměšnění: Česká a slovenská verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie.
  [The fear of being laughed at: Czech and Slovak version of a guestionnaire GELOPH 15 for gelotophobia.]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 5 (2009), s. 468-479 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Fear of being laughted at * gelotophobia * GELOPH 15
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Gelotofobie je definována jako strach ze zesměšnění. Prezentovaná studie seznamuje s novým konceptem a popisuje adaptaci metody GELOPH 15 po zjišťování míry gelotofobie na základě sebeposouzení respondentů v ČR a na Slovensku. Česká i slovenská verze metody vykazují uspokojivé psychometrické charakteristiky. U českých respondentů koncept nejlépe reprezentují položky vyjadřující vyhýbání se místům, na nichž člověk zažil nějakou trapnou situaci; u slovenských respondentů pak položky vyjadřující sebeovládání spojené s úsilím nepřitahovat negativní pozornost druhých a nepůsobit na druhé směšně. Gelotofobie nesouvisí s demografickými charakteristikami jako je např. věk, rod a rodinný stav, ale koresponduje s osobnostními charakteristikami obsaženými v pětifaktorovém modelu osobnosti. Osobnostní charakteristiky se podílejí na vysvětlení rozptylu skóru gelotofobie 41% v českém souboru a 21% ve slovenském souboru.

  Gelotophobia is defined as the fear of being laughed at. The study presents the adaptation of an instrument for the subjective assessment of gelotophobia to Czechs and to Slovakian. The translations yielded good psychometric properties in terms of a high reliability (α = .87). Especially, items referring to the avoidance of places where one has made an embarrassing impression (Czech Republic) and to controlling oneself strongly for not attracting negative attention for not making a ridiculous impression on others (Slovakia) yielded higher endorsements. Gelotophobia was not related to demographics, such as age, sex, and marital status (Czech Republic), but related to personality traits included in the five-factor model. A stepwise multiple regression analysis showed that the five broad personality dimensions explained 41% (Czech sample) and 21% (Slovak sample) of fear of being laughed at.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178205