Počet záznamů: 1

Modelling of charge carrier transport in conjugated polymers doped by polar additives

 1. 1.
  0333138 - UMCH-V 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Toman, Petr - Nešpůrek, Stanislav - Bartkowiak, W.
  Modelling of charge carrier transport in conjugated polymers doped by polar additives.
  [Modelování transportu nosičů náboje v konjugovaných polymerech dopovaných polárními příměsemi.]
  Materials Science-Poland. Roč. 27, č. 3 (2009), s. 797-812 ISSN 0137-1339.
  [International Conference on Electrical and Related Properties of Organic Solids /11./. Piechowice, 13.07.2008-17.07.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0285; GA AV ČR KAN400720701; GA MŠk MEB050815
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * charge carrier transport * molecular electronics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.384, rok: 2009

  A theoretical model of the inter-chain charge carrier transport in poly[2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylene vinylene] doped with a photochromic polar additive is put forward. A decrease of the inter-chain mobility by up to several orders of magnitude is found if the width of the local energy disorder is doubled. This finding confirms the possibility of constructing an optoelectrical switch based on a polymer doped with a photochromic polar additive.

  Byl navržen teoretický model meziřetězcového transportu náboje v poly[2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-fenylenu vinylenu] dopovaném fotochromní polární příměsí. Model předpovídá pokles meziřetězcové pohyblivosti náboje až o několik řádů při zdvojnásobení šířky distribuce lokálních energií. Tento poznatek potvrzuje možnost sestrojení optoelektrického spínače založeného na interakci polymeru s fotochromní polární příměsí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178202